Skip to main content

Список боржників за підсумками зимової екзаменаційної сесії

 

Список боржників

 

за підсумками зимової екзаменаційної сесії
на 10.12.12.
 
 
 
 
 
ПЕРШИЙ КУРС
Кл. керівник Поух Л.Й.                            Група 01П12
1.            Судейко Я.В.                           Зах.вітчизни
 
Кл. керівник Соболєва Г.М.                    Група 01АТ12
1.            Безнощенко Р.А.*                    Математ, Фіз.вих, Хімія, Зах.вітч., Біологія.
2.            Дєнєжкін Р.В.                          Укр.літер., Математика, Хімія, Зах.вітч.
3.            Лєсняков Д.І.                           Математика, Фіз.вих.
 
Кл. керівник Пензова М.А.                     Група 01ВТ12
1.            Передненко К.М.                    Фізика
 
Кл. керівник Солдатова В.Ю.                 Група 01ПВТ12
1.            Калатур О.М.                           Математика, Хімія, Зах.вітч.
2.            Кессі-Мбані Шансель Девілер*         Вс.історія, Укр.мова, Укр.літер., Заруб.літер.,
Ін.мова, Математика, Інформатика, Фізика, Хімія,
Географія, Фіз.вих, Зіх.вітч., Історія Укр., Біологія
3.            Кілінкаров Р.О.                        Зах.вітч.
4.            Маринов І.І.                             Укр.мова, Укр.літер., Зар.літер., Ін.мова, Математика,
Хімія, Зах.вітчизни.
 
Кл. керівник Черскова О.В.                    Група 01БО12
1.            Хромікова М.В.*                     Вс.історія, Укр.мова, Ін.мова, Фіз.вих, Фізика,
Географія, Інформатика, Зах.вітч.
2.            Шелемеха В.В.*                       Фіз.вих, Зах.вітч.
 
Кл. керівник Балабаєва О.О.                  Група 1М12
1.            Добрянський С.С.                   Фізика, Фіз.вих., Вступ до фаху.
2.            Скляров В.В.*                          Укр.мова, Укр.літер., Ін.мова, Фіз.вих.,
Осн.правознавства, Вступ до фаху, Пр-ка аер.
 
Кл. керівник Бутовський А.І.                 Група 1П12
1.            Літковець К.С.                         В.матем.
2.            Поповський М.Б.                    Пр-ка слюс.
3.            Сопронюк І.А.                         Пр-ка слюс.
 
Кл. керівник Чаєнко О.А.                        Група 1РТ12
1.            Величко Н.О.                           В.матем.
2.            Дєткін М.А.                              Історія Укр., Фізика, Укр.мова, Укр.мова за ПС,
Інж.таКГ, Людина і світ
3.            Мигденко А.О.                        Іст.України, Фізика, Укр.мова, Укр.літер.,
Укр.мова за ПС, Осн.правозн., Ін.мова, Фіз.вих, БЖД, Інж.та КГ, В.матем, Осн.матер.МЕА, Людина і світ, Вступ до спец.,
4.            Шокало Д.В.                            Фізика, Укр.мова, Укр.літер., Укр.мова за ПС,
Фіз.вих, Інж.та КГ, В.матем, Людина і світ, Екологія.
 
Кл. керівник Колеснікова А.М.              Група 1К12
1.            Ганпанцуров Р.В.                    Укр.мова, Укр.літер., Укр.мова за ПС, Ін.мова.
2.            Гончарук О.О.                         Іст.Укр., Укр.літер., Укр.мова за ПС, Фіз.вих.,
Пр.забезп., Пр-ка слюс.
3.            Тихонов С.О.                           Фіз.вих, Осн.екології, Фізика.
 
Кл. керівник Суліман О.М.                     Група 1А12
1.            Крайній О.О.                           Пр-ка сл.
2.            Параскевич В.О.*                    В.матем.,  Людина і світ, Фіз.вих, Фізика, Технології,
Пр-ка слес.
3.            Тодавчич Б.В.                          В.матем., ТДіТП, Людина і світ, Правознавство,
Ін.мова, Фіз.вих, Фізика, Технології, Пр-ка слес.
 
Кл. керівник Мізенко О.М.                     Група 1АТ12
1.            Лісний В.Є.*                            Людина і світ,Фіз.вих.,  Пр-ка аер.
2.            Папірний Я.В.                         В.матем., Людина і світ.
 
Кл. керівник Матушенко О.А.                Група 1ВТ12
1.            Бескровний Є.Л.                     Ін.мова, Фіз.вих, АЛО ЕОМ.
2.            Бондаренко М.О.*                  АЛО ЕОМ
3.            Ващенко І.В.*                          АЛО ЕОМ
4.            Іванюшин А.А.                                    Іст.Укр., Фізика, ТЕтаМК, Укр.мова, Укр.літер.,
Культурологія, Ін.мова, Фіз.вих, В.матем., АЛО ЕОМ,
Тех.мех., ОМтаРЕ, Пр-ка слес.
5.            Мохнатко М.Ю.*                     АЛО ЕОМ
6.            Павлов Д.А.                             Пр-ка слес.
7.            Ткаченко С.В.                          ОМтаРЕ.
8.            Туркін С.Ю.                             АЛО ЕОМ, Пр-ка слес.
 
Кл. керівник Гризодуб Т.В.                      Група 1ПВТ12
1.            Запорожський В.Р.*                Фіз.вих., Оп.програмування, Оп.системи,
Текстові ред.
2.            Земцов Д.С.*                           Оп.систем, Текстові ред.
3.            Шкарлет С.І.*                          Оп.системи,  Текстові ред.
 
Кл. керівник Саєнко О.В.                        Група 1БО12
1.            Кровякова А.С.                       Інформатика і КТ, Укр.мова, Фіз.вих., Ін.мова,
Соціологія, Політ.економія, Людина і світ.
 
Кл. керівник Салій Т.М.                          Група 1КД12
1.            Беглярбекова М.О.*                В.матем., Іст.Укр., Підпр.діяльність, Інф. і КТ.,
Укр.мова, Укр.літ., Ін.мова, Фіз.вих, БЖД,
Людина і світ, Станд.метрол. та УЯ, Правозн,
Пол.економ., Універст.освіта.
2.            Доніч Д.Є.*                              Підпр.діяльність, Ін.мова, Станд.метрол. та УЯ,
Пол.економ
3.            Дробіняк А.В.                          В.матем., Іст.Укр., Інф. і КТ., Ін.мова, Людина і світ,
Станд.метрол. та УЯ, Пол.економ
4.            Ткаленко В.В.                          Підпр.діяльність, Інф. і КТ., Укр.мова, Ін.мова, Фіз.вих,
Людина і світ, Станд.метрол. та УЯ, Правозн,
Пол.економ.
 
В С Ь О Г О  :  44   чол.
ДРУГИЙ КУРС
Кл. керівник Мальована С.Ю.               Група 2М11
1.            Савко О.О.                               ТММ, КР ТММ.
2.            Сохан М.В.                              Пр-ка з ОАТ.
 
Кл. керівник Лебідь Н.О.                         Група 1П11
1.            Довгань В.О.                           ЕМСТ та МПП, ОТК, Ін.мова, Фіз.вих, Тех.мех.,
ТАК, КР ТАК, ППЕА, КР ППЕА.
2.            Подгородецький В.С.             ППЕА, КР ППЕА.
 
Кл. керівник Кириченко В.П.                 Група 1РТ11
1.            Айрапетян А.Л.                       Обч.техніка.
2.            Гайдаш Г.Г.*                            Фіз.вих.
3.            Мирошниченко О.О.              Обч.техніка.
4.            Орлов О.В.                              Обч.техніка.
 
Кл. керівник Булюк О.Л.                         Група 1К11
1.            Білоглазов В.В.            Гідрогазодинаміка, Пр-ка навч.
2.            Бондар С.О.                             Фізика.
3.            Величко Д.В.                           Гадрогазодинаміка.
4.            Мєкаєв М.В.                            АТП.
5.            Шабалдас В.В.                         Фізика.
 
Кл. керівник Чиримпей О.Є.                   Група 1ВТ11
1.            Біліченко В.В.                          Ін.мова.
 
Кл. керівник Пасічнюк М.В.                   Група 1ПВТ11
1.            Жуков В.О.*                            ОПІ.
2.            Коцаренко Д.Д.*                     ОПІ, Фіз.вих.
3.            Подольський О.О.                   ОКМ, ОПІ, Укр.мова, Диф.рівняння.
4.            Рева Р.О.*                                ОПІ
5.            Юрченко О.Л.*                       ОПІ,  ООП.
 
Кл. керівник Гомелева К.А.                    Група 1БО11
1.            Кравченко А.О.*                     ФО, ПС, КР ФО.
2.            Массабутіна А.О.*                  Об. у ЗК, Пр-ка комп.
 
В С Ь О Г О :  21  чол.
 
ТРЕТІЙ КУРС
Кл. керівник Карпенко Л.М.                  Група 1М10
1.            Повх А.А.*                               Укр.мова, Ек.підпр., Метрологія, Пр-ка з ТОАТ.
 
Кл. керівник Ільченко В.М.                    Група 1К10
1.            Древаль С.В.                            Економіка
2.            Мурзак О.В.                              Економіка, МПТ.
3.            Федорченко Г.А.*                   ОФЗ, Економіка, МПТ, Теор.інф., Екологія.
 
 
Кл. керівник Соболєв В.В.                       Група 1А10
1.            Зінов`єв Є.В                             Фіз.вих.
2.            Паращак Є.В.*                         Пр-ка
 
Кл. керівник Єрохін В.М.                        Група 1АТ10
1.            Волошин А.В.                          Укр.мова, ОтаПП
2.            Галіцин А.А.*                          Укр.мова, ОтаПП, КР ОтаПП
3.            Мірошкін М.В.                         ОтаПП, КР ОтаПП.
4.            Свічкар О.С.                            Укр.мова, ОтаПП, КР ОтаПП,
 
Кл. керівник Некрасов О.Л.                    Група 1ВТ10
1.            Козоріз К.С.*                           Пр-ка ПЕОМ.
2.            Твердохлібов Б.А.                    КМ, Соціологія, Ох.праці.
 
Кл. керівник Костюченко Д.А.               Група 1ПВТ10
1.            Фатіна А.О.                              Пр-ка по програмуванню
 
Кл. керівник Сласна О.В.                        Група 1БО10БП
1.            Орлов А.О.                              Етика і естетика, Психологія, Політологія,
Мікроекономіка, Рег.економіка, Фіз.вих, Математика,
Іст.Слобажанщини.
2.            Перепелиця Ю.Д.                    Етика і естетика, Психологія, Політологія,
Мікроекономіка, Рег.економіка, Логіка, Фіз.вих,
Ін.мова, Математика, Фін.облік 1, Іст.Слобажанщини,
Фін.підпр., КР ФП.
3.            Романовська І.В.                     Етика і естетика, Психологія, Політологія,
Мікроекономіка, Рег.економіка, Фіз.вих.
 
Кл. керівник Гребець О.Б.                       Група 1КД10БП
1.            Чугуєвець О.С.                        Культурологія, Політологія, Макроекономіка, Фінанси,
Рег.економ, Філософ., Фіз.вих, Ін.мова, Математика, Маркетинг, КР Макроекономіка.
 
Всього           17 чол.
 
ЧЕТВЕРТИЙ КУРС
Кл. керівник Маліков О.Л.                     Група 1АХ09БП
1.            Волоткович ОФ.                     АП
2.            Дудка Г.Г.                                ДМ, ТМіМ, КРТ МіМ, АД, КП АД,
ТЕА, ОТРА, КР ОТРА, Діагностика, КР ДМ.
3.            Єжов Є.І.                                 Політологія
4.            Нестеренко Д.П.                      Політологія
5.            Таранік Д.В.                             ДМ, КР ДМ.
 
Кл. керівник Польська Н.В.                    Група 1БО09БП
1.            Роман Т.І.                                 ЕЕМ, Менеджмент, Ек.праці, Нац.економ.,
Облік у банках.
2.            Уварова М.Г.                           ЕЕМ, Менеджмент, Ек.праці, Нац.економ.,
Облік у банках.
 
 
 
Кл. керівник Шевченко О.О.                  Група 1КД09БП
1.            Дорош Я.В.                              Ек.праці, Фіз.вих, ОНДвЕ,
2.            Кравчуновська К.І.                 МЦП, ОНДвЕ, КР МЦП.
3.            Овсянікова Л.В.                       Міжн.економ, МЦП, КР МЦП.
 
Всього   10 чол.
 
Всього по коледжу на 30.11.12.    130 чол.
Всього по коледжу на 04.12.12.    107 чол.
Всього по коледжу на 07.12.12.      92 чол.
 
 
 
 
 
 

Лаборант НВ                                                                                   В.М.Черторижська