Skip to main content

Практичне навчання студентів в коледжі

 В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців особлива роль належить практичному навчанню, яке направлено на розуміння ними соціальної значимості обраної спеціальності, на вдосконалення професійних знань та вмінь, формування професійної компетентності у майбутніх фахівців.
В коледжі організовані практики: навчальна, технологічна, виробнича та переддипломна.
Навчальна та технологічна практика проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, навчально - виробничих майстернях та в навчальному аеропорті коледжу, де розташовані літаки Ан – 12, Ан – 24, Як – 40, Як – 52, гвинтокрили Мі – 8, а також ангари з наземним обладнанням для технічного обслуговування повітряних суден.
Матеріально – технічна база та навчально – методичне забезпечення дає можливість проводити практичну підготовку майбутніх авіаційних фахівців відповідно до вимог Європейських стандартів (Part – 66/Part -147).
Виробнича та переддипломна практика курсантів та студентів коледжу організована в авіакомпаніях, аеропортах, на авіаційних та авіаремонтних заводах, а також на підприємствах, установах і організаціях національної економіки.
До речі в цьому 2012-2013 навчальному навчання студентів випускних третього та четвертого курсів розпочалися з 18 лютого 2013 року.
Відповідно до графіка навчального процесу та наказу начальника коледжу студенти 14 випускних груп направлені на виробничу та переддипломну практику. Для студентів авіаційних спеціальностей:
- 5.07010301 «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів»
- 5.05110301 «Обслуговування пілотажно – навігаційних комплексів»
- 5.07010302 «Технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах»
- 5.05070108 «Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів»
виробнича практика організована в підприємствах:
1. КП «Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва»
2. ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро»
3. ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»
4. ЛОКП « Міжнародний аеропорт Луганськ»
5. Авіакомпанія «Аеросвіт» м. Бориспіль
6. Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
7. Державне підприємство «Антонов» м. Київ
8. Кримське ДАП « Універсал – Авіа» м. Сімферополь
9. Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан» м. Полтава
10. ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ»
11. ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод»
12. Вінницький авіаційний завод
Студенти автомобільних, комп’ютерних та економічних спеціальностей проходять практику на державних та підприємствах інших форм власності відповідно до спеціальностей.
За результатами виробничої та переддипломної практики частка випускників коледжу буде працевлаштована на цих підприємствах.