Skip to main content

V СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОГЛЯД МОЛОДІ НА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

 27-28 березня 2014 року на базі відділення «Економіка і підприємництво» ВСП НАУ СКНАУ проведена V студентська науково-практична конференція «ПОГЛЯД МОЛОДІ НА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА».
На початку конференції учасників привітали заступник начальника коледжу з навчальної роботи Лисак Тетяна Костянтинівна та завідувач економічного відділення Шелест Олена Борисівна.
В конференції взяли участь студенти відділень економіки і підприємництва, автомобільної техніки, технології і електросвітло технічного забезпечення польотів, електронно-обчислювальної техніки і програмування, авіаційної техніки.
Робота здійснювалась в 5 секціях, а саме: розвиток системи ринкової взаємодії; інноваційні підходи в управлінні підприємством: менеджмент і маркетинг; бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством; з минулого в майбутнє; іноземна мова в контексті міжкультурної комунікації.
На коференції уперше працювала секція «З минулого в майбутнє». Секція була присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка та 50-річчю коледжа. Студенти представили пошукові роботи щодо творчості Тараса Шевченка та історичний огляд освітньої діяльності колледжа. Особливу увагу привернули роботи, які були привячені професійному життю випусників колледжа. Їх праця та професійне зростання є прикладом та натхненням для студентів та курсантів колледжу.
В секціях економічної спрямованості були висвітлені актуальні для сьогодення проблеми економіки України на макро- і макрорівнях, запропоновані інноваційні підходи в системі менеджменту і маркетингу.