Skip to main content

Інформація для курсантів, студентів та їх батьків!

 

Список боржників за підсумками зимової екзаменаційної сесії на 04.01.11

 

НУЛЬОВИЙ
КУРС

Група 02М10               Кл. керівник Мальована С.Ю.

1.      Сігаєв Б.О.                     Вс.історія, Математика, Зах.вітчизни, Фіз.вих.,
Іст.України

Група 01П10               Кл. керівник Лебідь Н.О.

1.      Балабанов А.О.*           Зах.вітчизни.

2.      Довгань В.О.                 Хімія.

3.      Сичов В.О.                    Зах.вітчизни.

4.      Сичов С.О.                    Зах.вітчизни,
Біологія.

Група 01Е10                Кл. керівник Поух Л.Й.

1.      Азаров Д.О.*                 Зах.вітчизни.

2.      Киселевич Д.В.             Біологія.

3.      Рижков В.В.                   Вс.історія, Укр.мова, Укр.літ., Світова літ.,
Ін.мова,

Математика, Фізика, Хімія, Географія, Фіз.вих., Зах.вітчизни, Іст.України,
Біологія.

Всього     8 чол.

 

ПЕРШИЙ КУРС

Група 1М10                 Кл. керівник Карпенко Л.М.

1.      Сохан М.В.                    Фізика,
В.матем., Фіз.вих., Хімія, Вступ до фаху,

Іст.Укр.,НГіІГ.

Група 1П10                 Кл. керівник Новіков В.Т.

1.      Правдивцев Д.О.          Інформатика

2.      Станіславчук А.Ю.        Інформатика

3.      Уласкін Є.П.                  В.матем., Ін.мова., Авіаматеріалознавство.

Група 1РТ10              Кл. керівник Воєводзинський В.О.

1.      Мілованов В.О.             Фізика, Ін.мова,
ОТіП, В.матем., Україні в Європі.

Група 1К10                Кл. керівник Ільченко В.М.

1.      Шкуренко В.М.              Пр-ка аер.

Група 1ВТ10              Кл.керівник Форман Є.В.

1.      Бойко Ю.Ю.*                Мікроелектр., Ін.мова, Креслення, АЛО ЕОМ,

Тех.Мех, Пр-ка слес.

2.      Козоріз К.С.*                 АЛО ЕОМ.

3.      Кравченко В.О.             АЛО ЕОМ.

4.      Мельнікова Л.А.            Фізика, Мікроелектр.,Ін.мова, Фіз.вих., Креслення, АЛО
ЕОМ,

Тех.мех., Пр-ка слес.

Група
1ПВТ10           Кл. керівник Костюченко
Д.А.

1.      Байрамов Т.Б.                Лін.алгебра., Мат.аналіз, Ін.мова, Програмування,

Текст.редакт., Оп.системи, Арх.комп.

2.      Різниченко В.С.*           Лін.алгебра., Іст.Укр., 
Мат.аналіз, Ін.мова, Фіз.вих., Фізика,

Програмування, Укр.мова,Текст.редакт.,
Оп.системи,

Арх.комп.

Всього       12 чол.

 

 

 

ДРУГИЙ КУРС

Група 1М09                 Кл. керівник Єрмолаєв В.С.

1.      Воробйов М.Є.              Оп.матер.,  ТКМ.

2.      Дроздов С.І.                  ТКМ, ТТД.

3.      Натачеєв О.В.*              Оп.матер., ТКМ.

Група 2М09П              Кл. керівник Челов'ян Н.М.

1.      Гребенюк В.А.               Оп.матер.,
Гідравліка, ТКМ, ТТД, Осн. Екології,  Пр-ка
аер.

2.      Єфімов С.В.                   Оп.матер., Фіз.вих., ТКМ, ТТД, Осн.екології,ТММ,
КР ТММ,

Пр-ка аер.

3.      Жигалов М.Р.                ТТД

4.      Ковальов Р.С.               Оп.матер., Гідравліка, Фіз.вих., ТКМ, ТТД, КАТ, Пр-ка
аер.

Група 1П09                 Кл. керівник Тарантаєва М.Ю.

1.      Міщенко І.Д.                  МтаЗВПНІ, Фіз.вих., ТАК, ЕтаМСТ, КР ЕтаМСТ,

ППЕтаППНК.

2.      Севера С.В.*                 ТАК, ЕМЕА, ППЕтаППНК.

3.      Сойко О.С.                    МтаЗВПНІ,
Політологія, Фіз.вих., ТАК, ЕтаМСТ,

КР ЕтаМСТ, ЕМЕА, ППЕтаППНК.

4.      Тарарико А.Ю.*            Екологія.

Група 1РТ09               Кл. керівник Степаненко О.В.

1.      Тіліченко А.С.                Фіз.вих.

Група 1Е09                  Кл. керівник Гризодуб П.В.

1.      Дмитрієв О.О.               Укр.мова, Ін.мова, Культурол., ОФЗ, Фіз.вих., Фізика,

Екологія, Ел.машини, Хімія, Осн.метрології, Пр-ка аер.

2.      Терехов Д.М.                 Фіз.вих.

Група 1К09                 Кл. керівник Брянська П.В.

1.      Хаустова М.О.*             Іст.Укр., ЕіМСТ, Ін.мова, Фіз.вих., Осн.метрол., АТП,
Фізика,

Ек.теорія, Пр-ка аер.

Група 1АТ09П            Кл. керівник Чайченко О.І.

1.      Киричук І.С.                  Авт.перевез.

2.      Магер Р.І.                       Авт.перевез.

3.      Нестеренко Д.П.            ПіБДР.

4.      Селін С.Р.                      Авто,
ПіБДР.

Група 1ПВТ09П                   Кл. керівник Солдатова В.Ю.

1.      В'юнченко С.С.             Об.ор.прог.

2.      Григор'єв М.В.              Об.ор.прог.

3.      Мандровський А.І.       Об.ор.прог.

4.      Цапков С.Є.                   Об.ор.прог.

5.      Шокотько Ю.О.             Об.ор.прог.

Група 1КД09П            Кл. керівник Шевченко О.О.

1.      Кравчуновська К.І.       Ін.мова, Комерц.діяльн., Фін.облік, Інфр.тов.ринку,

Культурологія, Фіз.вих., Статистика,
Комерц.товарозн.,

Маркет. на
трансп.,Міжн.маркет.,Техн.галузі, КР КД.

 

Всього       25 чол.

ТРЕТІЙ КУРС

Група 1М08                 Кл. керівник Ануфрієв В.Р.

1.      Бондар О.О.                  КіТОПС.

2.      Бугайов К.С.                  КіТОАД, КіТОПС.

3.      Єфімов С.О.                   КіТОАД, КіТОПС.

4.      Яхін А.Р.                        Ек.підпр.

Група 1П08                 Кл. керівник Кириченко В.П.

1.      Коваленко В.О.*           ЕПтаЕОПС, КР ЕПтаЕОПС.

Група 2П08                 Кл. керівник Папка Ю.В.

1.      Бородавкін О.В.            ЕПЕОПС, ЕАПС, Філософія, Екологія, АЗіНППС, АНЗП,

БЕКПС, КР ЕПтаЕОПС, Пр-ка аер.

2.      Широченко А.Л.*         ЕАПС, Філософія, Фіз.вих.,АЗіНППС, АНЗП, БЕКПС,

КР ЕПтаЕОПС, Пр-ка аер.

Група 1К08                Кл. керівник Комишан П.І.

1.     
Маржановський
А.Р.  Економіка.

2.     
Рикова
А.О.*               Фіз.вих., МПТ.

Група 1А08                Кл. керівник Магер А.П.

1.     
Кузьмінов
Д.В.             Фіз.вих.

Група 1АТ08              Кл. керівник Маліков С.О.

1.     
Овчаренко
Р.В.*          Фіз.вих., ОтаПП, КР ОтаПП.

2.     
Плющий
О.С.              ОтаПП.

3.     
Чумаченко
Д.І.             ОтаПП.

Група 2ПВТ08П        Кл. керівник Гризодуб Т.В.

1.      Лисенко Р.С.              Фіз.вих., Мат.логіка, Комп.мережі., Мат.програмування.

2.      Сурков А.А.                Фіз.вих., Мат.логіка, Мат.програмування.

Група 1ЕП08БП        Кл. керівник Вінніченко Н.П.

1.     
Ільїнов
А.В.               Мікроекономіка,
Іст.ек.вч., Менеджмент,, Фін.підпр., ДРЕ,

Психолог., Ін.мова., Товарозн., Іст.Слобож.,
Етика діл.сп.

2.     
Колесніков
Г.С.        Мікроекономіка, Іст.ек.вч.,
Менеджмент,, Фін.підпр.,

Психолог., Фіз.вих.

Група 1БО08БП        Кл. керівник Черскова О.В.

1.     
Бондаренко
Д.В.       Мікроекон., Іст.ек.вч.,
Ек.аналіз, КР Ек.аналіз.

2.     
Константинов
О.В.  Ін.мова, Мікроекон., Іст.ек.вч.,
Ек.аналіз, Психологія,

Осн.бізнису, КР Ек.анал.

 

Всього       19 чол.

 

ЧЕТВЕРТИЙ
КУРС

Група 1М07БП          Кл. керівник Балабаєва О.О.

1.      Богдановський Є.В.      КтаМАД, КП КтаМАД

Група 1П07БП           Кл. керівник Бажан В.І.

1.      Концур А.М.                 Філософія, ТтаЕЕП, Етика діл.спілк.

2.      Медус М.О.                   Пр.мех.,
ТтаЕЕП, Етика діл.спілк.

3.      Набока В.С.                   ТтаЕЕП.

4.      Ткаченко Т.С.                Філософія, Пр.мех., ПНО ЛА, БОС, Фіз.вих., ТтаЕЕП,
ТНСА,

 Етика діл.спілк., Пр-ка

5.      Фомінський В.М.          ТтаЕЕП.

6.      Шульга В.М.                  ТтаЕЕП, Етика діл.спілк.

Група 1МТ07БП                  Кл. керівник Чаєнко О.А.

1.       Кислиця В.В.                   СПЗ.

2.       Павленко Ю.В.               СПЗ, КПЕС, ТМ, КР СОС, КР КПЕС.

3.       Парада О.О.                   Осн.підпр.

4.       Стоцька К.В.                   Осн.підпр.

Група 1Е07БП            Кл. керівник Пензова М.А.

1.      Облівальний Д.Р.          МПТ, КР МПТ.

2.      Святченко І.С.               Психологія, ТАК, МПТ, Фіз.вих., В.матем., Хімія, КР
МПТ, 

Мікроеконом., ТПтаУ, Теор.теплообм.

3.      Фатєєва А.В.                 МПТ, КР МПТ.

Група 1АХ07БП                   Кл. керівник Суліман О.М.

1.      Лука М.О.                      ТОМБ.

Група 1АХ07МП         Кл. керівник Суліман О.М.

1.      Безуглий С.І.                 ДМ, ТОМБ, НГіІГ, КП ДМ.

2.      Кузнецов Я.М.              ДМ, ТОМБ,  КП ДМ.

Група 1ЕП07БП                   Кл. керівник Бурда Л.В.

1.      Ізмайлова О.І.               ПДП, Економіка, Фін.пр., КР ПДП.

2.      Пироженко К.В.            Фз.вих.

3.      Сидоренко Д.К.            ВЕМ,  Аудит,
Фіз.вих.

4.      Шумакова К.Ю.             Пр.анал., Страхування.

Група 1КД07БП                   Кл. керівник Войцеховська
Ю.В.

1.      Бондаренко Д.В.           Екон.праці, МТК, ІТР, Між.марк., Пр.марк., Фіз.вих,

Мар.менедж, Фін.право, КР МПК.

2.      Приходько М.І.              КР МПК.

3.      Сорока С.В.                   Фін.право.

4.      Тиріна В.В.                    МТП, ІТР, Пр.марк., Фіз.вих.

 

Всього     25

Всього по
коледжу   89 чол.