Skip to main content

Розпочата робота акредитаційної експертизи

    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 220-Л від 02.04.2019 року в ВСП НАУ Слов’янському коледжі НАУ розпочала роботу експертна комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями:
    5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Склад комісії: Поляков Андрій Павлович - професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, голова комісії. Галайда Юрій Євгенійович - голова циклової комісії обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів Бердянського машинобудівного коледжу Запорізького національного технічного університету.

    5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» та затвердити її у складі:
Підтиченко Олександр Владиславович - доцент кафедри автоматизації та комп'готерно-інтегрованих технологій імені професора Б. Б. Самотокіна Житомирського державного технологічного університету. кандидат технічних наук, голова комісії. Марченко Віталій Станіславович - голова циклової комісії електротехнічних дисциплін Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

   5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». ». Склад комісії:
Мойсеєнко Валентин Іванович – завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем Українського державного університету залізничного транспорту,доктор технічних наук, професор, голова комісії. Довгань Діана Юріївна - заступник директора з навчальної роботи Вінницького технічного коледжу, викладач вищої категорії.