Skip to main content

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.05010201, 5.05020201, 5.07010602