Skip to main content

Вплив булінгу на освітній процес у закладах передвищої фахової освіти

 

05 жовтня 2021 року студентка відокремленого структурного підрозділу" Слов'янський фаховий коледж Національного авіаційного університету" Кліменчук Людмила під науковим керівництвом викладача вищої кваліфікаційної категорії Склярової Тетяни Вікторівни, дистанційно взяла участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції "Актуальні проблеми формування ціннісно- моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти" яка відбулася на базі відокремленого структурного підрозділу " Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського Національного торговельно- економічного університету. Студенткою була підготовлена доповідь "Вплив булінгу на освітній процес у закладах передвищої фахової освіти". За підсумками організаторів конференції доповідь студентки була відмічене як найкраща.