Skip to main content

Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році