Skip to main content

Відділення "Економіка і підприємництво"

Відділення «Економіка і підприємництво» готує фахівців з дня його заснування 1993р. На відділенні здійснюється ступенева підготовка за освітньо – кваліфікаційними рівнями:

Молодший спеціаліст (денна та заочна форма навчання):
5.03050401 “Економіка підприємства”
5.03050901 “Бухгалтерський облік”
5.03050702 “Комерційна діяльність”
Бакалавр (денна та заочна форма навчання):
6. 030504 “Економіка підприємства”
6.030509 “Облік та аудит”
6.030507 “Маркетинг”
Основу освітньої програми підготовки економістів, бухгалтерів та маркетологів складають дисципліни гуманітарного, природно – наукового та загальноекономічного і професійного циклів.
Поряд з нормативними дисциплінами, які займають понад 70 % освітньо – професійної програми підготовки, студенти вивчають дисципліни за вибором коледжу.
Вибіркові дисципліни забезпечують гнучкість та поглиблену професійну підготовку фахівців.
Вибравши одне із наших професійних спрямувань Ви можете опанувати саме ту майбутню справу, яка Вам найбільше до вподоби і яка дозволить бути професіоналом у питаннях сфери економіки, бухгалтерського обліку, маркетингу.
Професійне спрямування “Економіка підприємства”
Економіст з планування, економіст з підготовки виробництва, економіст з нормування праці, ревізор з виробничо – технічних і економічних питань, фахівець з фінансово – економічної безпеки, помічник керівника підприємства, адміністративний помічник, референт з основної діяльності, інспектор з цін.
Професійне спрямування “Облік і аудит”
Бухгалтер; бухгалтер – ревізор; бухгалтер – експерт; керівник групи обліку; контролер – ревізор; економіст з бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності, економіст з фінансової роботи; економіст; аналітик; ревізор; ревізор – інспектор податкової служби; аудитор.
Професійне спрямування “Маркетинг”
Комерсант, керівник магазину, керівник малої (торгівельної, рекламної, комерційної та інших) фірм, комерційний агент, товарознавець, начальник відділу матеріально – технічного постачання, маркетолог.

Відділення «Економіка і підприємництво» ефективно інтегрується з європейською та світовою системами освіти.

Додаткову інформацію можна одержати за телефонами:
Шелест Олена Борисівна
тел. 8 095 4114051
8 (06262) 3-53-82
Польська Наталія Володимирівна
Тел. 8 050 6145815