Skip to main content

І науково-практична конференція «Сучасні інформаційні системи і технології на підприємстві»

 Шановні колеги,
Запрошуємо Вас до участі у І науково-практичній конференції
викладачів та студентів
«Сучасні інформаційні системи і технології на підприємстві»
23 травня 2012 року

 Секції конференції:
- інформаційні системи і технології в економіці
- інформаційні системи і технології на підприємствах та транспорті
- інформаційні системи і технології в навчальних закладах

Робочі мови конференції: російська, українська
Контакти оргкомітету конференції:
Тел:
+380965064866 – завідуючий відділенням «ЕОТ та П» Яськов Михайло Іванович
+380994628921 – голова ц/к «І та П» Чиримпей Олена Євгенівна
E-mail: elina76@mail.ru
Сайт: http://sc.nau.edu.ua/
Початок роботи конференції – 930 23 травня 2012 року
Адреса проведення конференції: м. Слов’янськ, вул. К.Маркса, 27, корп. А, 3-й поверх

Умови участі у конференції:
Для участі у конференції просимо надіслати до 18 травня 2012 року наступні матеріали на електронну адресу відділення elina76@mail.ru
1. Заявка на участь у конференції ( див. у Додатку 1 );
2. Тема виступу та текст тез ( 1-3 сторінки);
3. Текст доповіді та анотацію, які повинні бути оформлені згідно вимог ВАК (обов’язково електрону та друковану версію, підписану автором, назви файлів повинні включати прізвище автора, наприклад Іванов_І.doc);
4. Презентації доповіді або ілюстрований матеріал надається у електронному вигляді.
Тривалість виступу одного учасника конференції – 5-10 хв.

Матеріали конференції будуть оброблені і зверстані в збірку в ВСП НАУ СКНАУ та розміщені в електронному вигляді на сайті коледжу  http://sc.nau.edu.ua/

 

завантажити  заявка на участь у конференції

Оргкомітет конференції