Новини

Актуальні новини

Людина і світ

Метод матеріал до семінарів з дисц Людина і світ – Руденко Ф.Г.

Засідання районного методичного об’єднання (РМО) бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Слов’янського регіону

01.10.2013 року на базі ВСП НАУ Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету відбулось засідання районного методичного об’єднання (РМО) бібліотечних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Слов’янського регіону.

На засіданні з привітаннями виступила зам. начальника коледжу з учбової роботи Лисак Тетяна Костянтинівна.

Учасники методичного об’єднання обмінялись досвідом нових інновацій. Також була проведена екскурсія в музей коледжу.

Нові надходження

 

Код: 147477

Автор: Загірняк М.В. 

Назва: Електричні машини:підручник / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. – 2-ге вид., переробл. і доповн.  

Видовництво: К.: Знання, 2009. – 399 с.

У пропонованому підручнику на основі багаторічного педагогічного досвіду авторів викладено теорію електричних машин. Підручник складається з чотирьох розділів (за видами електричних машин: машини постійного струму, трансформатори, асинхронні машини та синхронні машини), в яких розкриваються основні поняття навчальної дисципліни, принципи дії та конструктивні особливості електричних машин різних видів. Крім теоретичних відомостей у підручнику наводяться задачі, експериментальні роботи, необхідні для проведення практичних і лабораторних занять, а також запитання і завдання для самоконтролю засвоєних знань. Підручник устаткований необхідними таблицями і списком рекомендованої літератури.

Для студентів електротехнічних та енергетичних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник може бути використаний при самостійному вивченні навчальної дисципліни «Електричні машини».

Нові надходження літератури

Код: 147478

Название: Електричні системи та мережі: Навч. посіб. Рекомендовано МОН
Автор: Романюк Ю.Ф. 
Год: 2007
Страниц: 292

 У посібнику розглядаються питання, пов’язані з визначенням параметрів схем заміщення ліній і трансформаторів, наводяться характеристики електричних навантажень, розглядаються методи розрахунку й аналізу усталених режимів, елементи проектування електричних мереж, способи регулювання режимів і підвищення економічності роботи електричних систем.
Посібник рекомендується для студентів спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” та студентів інших споріднених спеціальностей. Він може бути використаний також інженерно-технічними працівниками енергетичних служб підприємств, слухачами підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.

 

 

 

Літературно-музикальна композиція до свята 8 березня «Гімн жінці»

05.03.2012 року у художньому читальному залі Слов’янського коледжу відбувся літературний вечір, присвячений Жінці. Активну участь у підготовці взяли бібліотекар Пехтерєва Т.М., викладачі Романова О.М., Балабаєва О.О., Карпенко Л.М., курсанти та студенти коледжу.
На вечорі було представлено цікаві легенди про створення жінки (Ряполова В.), поезії (Прохода В., Кривоконь Є., Книш А., Владикін В., Бутов Д., Старік В., Шкарупа О.), танці (Мельникова Н., Кривцов В., Малеван С., Петухов С.), виконання пісень, присвячених жінці (Петухов Степан).
Майстерність в ораторському мистецтві представили Дейнекіна Л., Борисов А. За підбір і показ презентацій картин, фото був відповідальний Толстиньов А. Всі присутні отримали масу позитиву та задоволення від почутого і побаченого.
Запрошуємо до нас!

Літературно-музикальна композиція, присвячена Лесі Українки

14.02. 2012р. у Слов’янському коледжі Національного університету у групі 01М11 пройшло нетрадиційне заняття з дисципліни “Українська література” (викладач О.М. Романова) за темою: “Леся Українка. Життєвий і творчий шлях.” Студенти і курсанти коледжу з задоволенням взяли участь у підготовці й проведені заняття, самостійно склали портфоліо, підібрали різноманітну інформацію відповідно до теми, вдало відтворювали настрої у поезії, сценічні образи.

Підготували  викладач Романова О.М., бібліотекар Пєхтєрєва Т.М., студенти груп 01М11, 01ПВТ10.

 

Конференція шанування па’мяті Михайла Петренко

9 лютого 2012 року на базі художньої бібліотеки була проведена конференція, присвячена 195-ї річниці від дня народження Михайла Петренко, українського поета-романтика «Вічна тайна Михайла Петренко». Літературно-музикальна композиція.

Присутні: краєзнавці міста, викладачі коледжу, студенти загальноосвітнього циклу.

Брали участь в організації конференції: завідуюча бібліотекою Михайличенко Т.М., бібліотекарі Фірсова С.Г. та Пєхтєрєва Т.М.

 

План роботи

П Л А Н

роботи відділу бібліотеки

             на 2012-2013р.

 

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про

виконання

1

2

3

4

5

I. Робота з читачами, щодо формування і задоволення їх читацьких потреб.

1.1. Ознайомча екскурсія для нульових та перших курсів студентів.

вересень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

1.2. Обслуговування учнів згідно розкладу бібліотеки.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

1.3. Перегляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

II. Індивідуальна робота з читачем.
2.1. Обслуговування читачів на абонементі: студентів, педагогів, технічний персонал.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

2.2. Проведення рекомендаційних бесід з студентами під час видачі літератури.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

III. Взаємодія бібліотеки з педпрацівниками.
3.1. Інформування вчителів про нову навчальну та методичну літературу, що надійшли до бібліотеки.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

3.2. Участь у педрадах та методичних об’єднань.

протягом року

Зав.бібліотекою

3.3. Допомога вчителям у проведенні виховних та культурних заходів, підбір необхідного матеріалу для роботи з студентами.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

IV. Робота з бібліотечними фондом.
4.1. Розстановка фонду по ББК та УДК.

протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

4.2. Поновлення фонду бібліотеки літературою.

протягом року

Зав.бібліотекою

4.3. Оформлення документів.

протягом року

Зав.бібліотекою

4.4. Залучення студентів до ремонту бібліотечних книжок.

протягом року

Зав.бібліотекою

V. Масова робота бібліотеки.
5.1. Виставка до дня міста Слов’янська.

вересень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.2. Стенд 80-річчя Донеччини.

вересень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.3. Виставка «Нові книги».

жовтень та протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.4. Виставка «Література правової освіти».

жовтень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.5. Стенд «Правове поле молоді».

жовтень та протягом року

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.6. Стенд «Це цікаво».

листопад

Художня бібіліотека

5.7. Стенд «Крилаті фрази».

листопад

Художня бібіліотека

5.8. Виставка  «12 квітня – всесвітній день авіації та космонавтики».

квітень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.9. 24 травня – день Слов’янської письменності та культури.

травень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

5.10. Виставка «Україна – край мій рідний».

червень

Зав.бібліотекою,

бібліотекарі

Звіт бібліотеки ВСП НАУ СКНАУ за 2010-2012рр.

     Бібліотечний фонд ВСПНАУ СКНАУ підрозділяється на дві бібліотеки: технічна – економічна,художня, яку обслуговують три працівника: завідуюча бібліотекою-Михайличенко Тетяна Миколаївна;бібліотекарі-Фірсова Світлана Григорівна;Пєхтєрєва Тетяна Миколаївна.

    Бібліотека має два читальних зала на сімдесят посадкових місць. Технична-економічна бібліотека має двадцять посадкових місць,яку обслуговують бібліотекар – Фірсова С.Г. та завідуючий бібліотекою Михайличенко Т.М.. Бібліотека  знаходиться за адресою м.Слов`янськ  вулиця К.Маркса, 27.Художня бібліотека має п`ятдесят посадкових місць и  знаходиться  за адресою м. Слов`янськ вулиця Добровольського, 2 – яку обслуговує бібліотекар Пєхтєрєва Т.М..

Загальна кількість книг складає 180766 примірників. Бібліотечний фонд періодично поповнюється новою літературою .За останні три роки ми отримали 917 підручників, із них 877 загальноосвітні :

- Історія 10 кл- 79 шт;

- Біологія 10 кл – 65 шт;

- Географія 10 кл – 82 шт;

- Математика 105 шт;

- Правознавство 10 кл- 110 шт;

- Література – 107 шт;

- Українська мова – 69 шт;

- Фізика -28 шт;

- Хімія – 29 шт;

- Інформатика-53 шт.

Та 40 підручників за спец .дисциплінами :

- Автомобільні дисципліни – 20 шт;

- Машинобудування – 15 шт;

- Авіаційна наземна техніка – 5 шт

На жаль,це дуже мала цифра і це пов’язано  з недостатнім бюджетним фінансуванням та з тяжким матеріальним становищем коледжу.

Найбільш велика кількість підручників було отримано в 2006-2007 навчальному році – це 861 підручник, по дисциплінам :

- Охорона праці-25 шт;

- Культурологія -5 шт;

- БЖД – 5 шт;

- Економіка – 42 шт;

- Математика – 81 шт;

- Географія – 15 шт;

- Хімія – 15 шт;

- Психологія – 79 шт;

- Політологія – 30 шт;

- Авіаційні – 189 шт;

- Машинобудування – 10 шт;

- Історія України – 48 шт;

- Механіка – 70 шт;

- Філософія – 6 шт;

- Автомобільні – 38 шт;

- Етика – 10 шт;

- Фізика – 104 шт;

- Креслення -40 шт.

- Словники – 5 шт;

- Педагогіки – 5 шт;

- Виховна робота – 39 шт.

У бібліотеці зареєстровано більш тисячі учнів коледжу.

№ п/п

Назва

201 1/201 2 рр

 2010/ 2011 рр

  2009/2010рр

1 Загальна кількість томів

180766

179914

179889

1.1.Технично-економічна бібліотека

151602

150904

150879

1.2 Художня бібліотека

29164

29010

29010

2 Придбано літератури

852

25

447

2.1 Технічно-економічна бібліотека

698

25

447

2.2 Художня бібліотека

154

-

-

3 Затрати коштів на придбання підручників

15522

1078

5201,76

3.1 Технічно-економічна бібліотека

12830

1078

5201,76

3.2 Художня бібліотека

2692

-

-

4 Кількість читальних залів

2

2

2

4.1 Технічно-економічна бібліотека

1

1

2

4.2 Художня бібліотека

1

1

1

5 Кількість посадкових міст

70

70

70

5.1 Технічно-економічна бібліотека

20

20

20

5.2 Художня бібліотека

50

50

50

6 Кількість комп’ютерів

1

1

1

7 Електронні ресурси
7.1 Обсяг електронного каталогуМетодичні вказівки в електронному вигляді

 4549

727

 3250

727

 3050

8 Кількість журналів Технічно-економічна бібліотека

 15

 10

19

8.1 Художня бібліотека

-

-

-

8.2Кількість авіаційних журналів

2

2

2

газет

1

1

1

8.4 Кількість газет

 7

 5

 10

Технічно-економічна бібліотека

 7

 5

 10

Художня бібліотека

-

 -

 1

8.5 Затрати коштів на підписку журналів та газет

 6663.43

 3000

 5359.31

9 Кількість курсантів та студентів зареєстрованих у бібліотеку
9.1 Технічно-економічна бібліотека

 1096

 1105

 1100

Художня бібліотека

 115

 123

 119

9.2 Число відвідувачів
Технічно-економічна бібліотека

 48677

 49713

 49520

10 Кількість заходів

 2

 2

-

10.1 Виставки Технічно-економічна  бібліотека

  20

 18

 16

10.2 Презентація
Технічно-економічна бібліотека

-

-

 -

Художня бібліотека

-

-

 -

10.3 Бесіди
Художня бібліотека

 4

 2

 -

Працівниками бібліотеки спільно з програмістами коледжу була виконана велика робота по переведенню каталогу у електронний вигляд .У каталог занесені 4549 назв , що відповідає кількості 140 тис. підручників.

1.Каталог бібліотеки переведений  у електронний вигляд за допомогою спеціального програмного забезпечення.,яке розроблено завідуючим лабораторії Ковтушенко А.С.

2.Іншим програмним забезпеченням занесені методичні розробки.

3.Розроблен локальний сервер зберігання та використання студентами електронних підручників ,але для його роботи чекаємо від викладачів книги у електронному варіанті.

4.Для  оновлення електронного фонду бібліотеки та утворювання локального сервера даних , бібліотека наполегливо просить викладачів приносити викладаємий матеріал , методичні вказівки та книги у електронному варіанті.

 

Виставки та презентації,які були проведені у бібліотеках коледжу за 2010/ 2012рр.

 

1.Технично-економічна бібліотека:

1.Виставка присвячена 90-річчу утворення першого уряду України.

2. Виставка видань,що стосуються питань модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

3. Виставка «Моя чарівна українська мова».

4.Виставка «Визвольні змагання 1914-1920рр».

5. Виставка «Розширення прав місцевого самоврядування»

6.Виставка»Гетьман України-Іван Мазепа 300р.подій».

7.Виставка « Україна – край мій рідний».

8. Виставка до Дня Перемоги.

9. Виставка до дня Чорнобильської трагедії,26 квітня».

10. Виставка «810-річчя з дня народження  першого короля Русі-України Данила Галицького й українське державотворення».

11.Стенд-«Українських письменників та  поетів».

12.Стенд « Слов’янських письменників».

13 Виставка «12 квітня- всесвітній день авіації та космонавтики».

14 Виставка присвячена  Михайло Петренко(1817-1862).

15 Виставка присвячена 80-рыччя Донеччини.

16 Виставка « Видатні люди Донецької області»

2.Художня бібліотека:

1.Вечир присвячений Т.Г. Шевченка.

2.Вечир присвячений Лесі Українки.

3.Вечир  присвячений Дню космонавтики.

4.Виставка присвячена 90-річчю утворення першого уряду України.

5. Виставка «Україна край мій рідний»

6. Виставка «День пам’яті жертв війни».

7.24 травня-День Слов’янської письменності та культури.

8.Стенд «Крилаті фрази»

9.Стенд «Новини художньої літератури».

10.Стенд «Це цікаво».

11  Захід  присвячений Михайло Петренко(1817-1862).

 

Робота бібліотеки була спрямована на виховання у студентів культури читання; формування вмінь та навичок бібліотечного користувача,надання допомоги у виборі  літератури і у самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної та масової роботи; виховання гармонійної інтелектуальної особистості, всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності викладачів.

Протягом навчального року проводилась робота з удосконалення  організації та використання книжного фонду, його систематизації, зберігання, вилучення застарілої та амортизованої літератури, доукомплектування фонду необхідною літературою, робота з боржниками.

У бібліотеці ведеться облік видачі цінної літератури, вивчається незадоволений попит з метою доукомплектування.

Головне завдання бібліотеки-сприяння інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу.

 

Зав.бібліотекою                                                                    Михайличенко Т.М.

Юньов Володимир Петрович

Юньов Володимир Петрович

 

Юньов Володимир Петрович народився в 1939 р. на станції Титаренко Саратовської області. З 1958 по 1961 рік служив у лавах Збройних Сил. У 1967 році закінчив Ризький інститут інженерів цивільної авіації, а в 1993 р. – економічний факультет Донецького політехнічного інституту. З 1967 по 1982 рік працював в Троїцькому авіа-технічному училищі цивільної авіації викладачем, старшим викладачем, головою циклової комісії, заступником начальника училища. В 1971-1972 працював на Кубі. З 1982 року став начальником Слов’янського авіаційно-технічного училища, а з 1991 – начальником коледжу. На роки керування Володимира Петровича приходять роки реформ, перетворення училища у коледж та політехнічний навчальний заклад. Під керівництвом В. П. Юньова повністю переобладнана й наповнена навчально-матеріальна база, побудовані 9-ти поверховий гуртожиток, стадіон, відремонтовані й обладнані новітньою технікою та меблями клуб коледжу, актові зали, музей, аудиторії, лабораторії та ін..

До навчального процесу були запроваджені авіаційні, автомобільні та інші тренажери, телебачення, придбані декілька комп’ютерних класів, сучасна оргтехніка.

Кількість курсантів і студентів, які навчалися у коледжі,було більше 2800 осіб.

Юньов В. П. є автором підручників, навчальних посібників та наукових статей.

Поряд з роботою у коледжі Володимир Петрович не залишався осторонь від проблем, які торкалися нашого міста. Практично на всіх загальноміських об’єктах працювали курсанти коледжу, а начальник коледжу Юньов В. П. починав свій робочий день з короткої наради о 7 годині ранку на об’єктах міста. Це – центральна бібліотека, 8 школа, універсам на вул.. . Леніна та ринку та ін..

За цей період у коледжі підготовлено більше ніж 20 МСМК,біля 100 спортсменів – МС СРСР та України.

З 2003 року по теперішній час Юньов працював на посаді радника начальника коледжу, завідуючим лабораторією,  викладачем. Захистив науковий ступінь кандидата технічних наук. Багато років обирається депутатом міської ради.

Нагороджений медалями «10 років цивільної авіації Росії», Золотою медаллю «За заслуги в освіті», Грамотами Президента України, Верховної Ради України, Міністра цивільної авіації СРСР, Міністра освіти України, Департаменту Повітряного транспорту України, Донецької обласної держадміністрації та більш як ста цінними подарунками Грамотами інших керівників і організацій. Юньов В. П. має нагрудний знак «Відмінник освіти України», є «Заслуженим вчителем України».  У вересні 2012 року його обрали Почесним громадянином міста Слов’янська. Одружений, має двох дочок і онука.

Активування

pedpresa
Грудень 2018
П В С Ч П С Н
« Лют    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31