Skip to main content

Практичне навчання студентів в коледжі

 В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців особлива роль належить практичному навчанню, яке направлено на розуміння ними соціальної значимості обраної спеціальності, на вдосконалення професійних знань та вмінь, формування професійної компетентності у майбутніх фахівців.
В коледжі організовані практики: навчальна, технологічна, виробнича та переддипломна.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 14  лютого 2013 року Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов’янський коледж Національного авіаційного університету отримав ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Випуск студентів заочної форми навчання 2013 року

   1 лютого 2013 року закінчилася Державна атестація студентів заочної форми навчання різних напрямів підготовки фахівців економічних і технічних спеціальностей коледжу.
   Відповідно до рішень державних екзаменаційних комісій присвоєно кваліфікацію бакалавра 20 випускникам і 62 випускникам – кваліфікацію молодшого спеціаліста. Трьом найкращим студентам будуть вручено дипломи з відзнакою.

Усунення наслідків корупційних правопорушень

 Додаток
до листа Держфінінспекції
в Донецькій області
від _________________

 

«Усунення наслідків корупційних правопорушень»
КОРУПЦІЯ ЯК ЯВИЩЕ ЗАВЖДИ СПРИЧИНЯЄ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЯК ДЛЯ ДЕЯКИХ ОСІБ, ТАК І ДЕРЖАВИ ЗАГАЛОМ. АЛЕ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИЗНАЧЕНО НИЗКУ ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ

 

Технічна конференція з теми: «Підготовка авіаційного персоналу з технічного обслуговування повітряних суден відповідно до вимог чинних Правил(Part-66/ Part-147)»

     18 січня 2013 року на базі навчального аеропорту з інженерно-технічним персоналом була проведена технічна конференція з особливостей підготовки авіаційного персоналу в коледжі згідно вимог Європейських стандартів.
     Учасники конференції уважно заслухали заступника начальника коледжу з навчально-виробничої роботи Бутовського Олександра Івановича про впровадження в навчальному закладі Правил схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування(Part-147).

RSS-матеріал