Skip to main content

Доступ до публічної інформації

 Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов’янський коледж Національного авіаційного університету (ВСП НАУ СК НАУ) надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації навчальний заклад здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 - Від фізичної особи (зразок);
 - Від юридичної особи (зразок);
 - Від об'єднань громадян (зразок);
  - Форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок);

 

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:
84100, обл. Донецька, м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 27 відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (06262) 2-89-72;

електронна пошта: Sknau@ukr.net
Нормативно-правова база
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"