Skip to main content

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Заочна форма навчання є однією із форм здобуття певного рівня вищої освіти особами, які мають відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень. ВСП НАУ Слов’янський коледж Національного авіаційного університету надає можливість студентам одержувати кваліфікацію молодшого спеціаліста та бакалавра за ліцензованими 13 спеціальностями та 6 напрямами. Підготовка фахівців без відриву від виробництва в коледжі здійснюється з 1996 року.
Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду і характеру їх занять та віку. Прийом на навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до вищих навчальних закладів України.
Навчальний процес на заочному відділенні коледжу організовується відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 №161, вимог Законів України та нормативних документів.
Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, згідно з яким протягом навчального року плануються настановні, екзаменаційно-лабораторні, екзаменаційно-залікові сесії, виробнича практика, державна атестація студентів.
Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу (навчальні заняття: лекції і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи).
У міжсесійний період студентам-заочникам може бути надана можливість відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної форми на умовах, визначених коледжем. Із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними засобами навчання впроваджуються елементи дистанційної форми навчання.
Відповідно до "Кодексу Законів про працю" і Закону України "Про відпустки" для працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами різних форм власності і навчаються у ВНЗ за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.
Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги навчального плану, склав державну атестацію присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видається державний документ про освіту встановленого зразка.
Організацією, плануванням та проведенням роботи в коледжі на заочному відділенні під керівництвом адміністрації займаються:

 

 

Сайфуліна Олена Семенівна, завідувач заочного відділення,
(06262) 2-80-85

Завгородня Людмила Олександрівна, методист заочного відділення
(06262) 2-80-85

Іванченко Ольга Михайлівна, методист заочного відділення
(06262) 2-80-85

 Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, зокрема, у Національному авіаційному університеті, Харківському університеті повітряних сил, Національному аерокосмічному університеті, Державній льотній академії України (м. Кіровоград), Горлівському автодорожньому інституті та ін.
На базі коледжу випускники економічних спеціальностей можуть навчатися за рівнем спеціаліст напряму « Маркетинг» Центра заочного та дистанційного навчання Національного авіаційного університету (ЦЗДН НАУ).
Ми пишаємося тим, що студенти та випускники заочного відділення коледжу виконують свої професійні обов'язки не тільки на підприємствах України, а й в різних країнах світу.

  

  

Будемо раді бачити вас в числі студентів заочної форми навчання у ВСП НАУ Слов’янському коледжі Національного авіаційного університету.