Skip to main content

Підготовчі курси

Відокремлений структурний підрозділ «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету» запрошує учнів 9 класів на підготовчі курси з математики та української мови.

 

 

Тривалість навчання – 4 місяці (лютий - травень)

 Вартість навчання – 2500 грн.(2022 р.)

 

Тривалість навчання – 3 місяці (квітень - червень)

 Вартість навчання – 2000 грн.(2021 р.)

 

Документи для вступу на підготовчі курси:
• копія паспорта або свідоцтва про народження;
• копія довідки про ідентифікаційний код;
• одна фотографія 3 × 4 см;
• паспорт та довідка про ідентифікаційний код одного з батьків (для укладення договору на навчання).

 

За результатами підсумкової атестації при вступі до коледжу слухачам курсів додається до 50 балів на базі 9 класів (згідно Умов прийому).

 

Організація навчального процесу на підготовчих курсах

1. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на денній формі. Термін навчання 4 (лютий-травень) або 3 (квітень-червень) місяці.
2. На навчання приймаються учні 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів..
3. При оформленні на підготовчі курси слухач та його законний представник ознайомлюються із Положенням про коледж, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, Правилами прийому на навчання до
Відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»(далі СФКНАУ), Положенням про курси з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади.
4. Особи, які виявили бажання навчатися на підготовчих курсах особисто подають:
- заяву про вступ на курси, в якій вказують перелік дисциплін, з яких вони хочуть отримати підготовку;
- квитанцію, що підтверджує оплату за навчання;
- копію паспорта (для осіб, які за віком не мають паспорта, копію свідоцтва про народження);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
5. Строки прийому документів на курси встановлюються начальником коледжу.
6. Слухачі зараховуються на підготовчі курси наказом начальника коледжу після укладання Договору про навчання та здійснення оплати.
7. Договір про навчання укладається в двох примірниках, що заповнюються виключно одним із батьків або особою, яка їх замінює. При укладанні Договору про навчання замовнику освітніх послуг потрібно мати при собі оригінали документів.
8. Навчання здійснюється за затвердженим графіком навчального процесу, на рівні затверджених навчальних планів та навчальних робочих програм.
9. Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених та адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти та діючих програм ЗНЗ.
10. Кадрове і методичне забезпечення навчально-виховного процесу здійснюють відповідні циклові і предметні комісії коледжу.
11. Слухачі підготовчих курсів після закінчення повного курсу навчання проходять підсумковий контроль знань з навчальних дисциплін, які вони вивчали на курсах.
12. Зарахування слухачів підготовчих курсів на навчання до
СФКНАУ та нарахування додаткових балів здійснюється на підставі «Правил прийому до СФКНАУ».


Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовчих курсів

1 Слухачі підготовчих курсів користуються матеріально-технічною базою СФКНАУ. У навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, комп’ютерний клас та інші технічні засоби навчання.
2 Підготовчі курси фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
3 Вартість платної освітньої послуги - підготовчих курсів розраховується у відповідності до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними начальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».
4 Оплата за навчання встановлюється щорічно з врахуванням інфляції за попередній рік. Призначена кошторисом плата за навчання на курсах вноситься батьками осіб, що будуть навчатися, через банківську систему на спеціальний реєстраційний рахунок
СФКНАУ, відкритий в управління державної казначейської служби України у місті Слов’янську Донецької області.
5 Оплата здійснюється перед початком проведення курсів у повному обсязі.

 КОШТОРИС

Телефон для довідок:

(06262)2-89-39, (050)6263933,

Е-mail: sknau@ukr.net