Skip to main content

Молодший спеціаліст

 
 
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
171 Електроніка
173 Авіоніка
272 Авіаційний транспорт
274 Автомобільний транспорт