Skip to main content

Вимоги ЗУ "Про вищу освіту"

Положення про ВСП СФК НАУ

Інформація про структуру та склад керівних органів

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

Фінансова і бюджетна звітність

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік

Колективний договір та зміни до нього

Положення про організацію освітнього процесу ВСП СФК НАУ

Положення про якість ВСП СФКНАУ

Освітні програми

Інформація про склад керівних органів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Правила прийому до ВНЗ на поточний рік

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Положення про проблемні групи

Положення про приймальну комісію

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Положення про орган студентського самоврядування

Звіт про роботу коледжу

Звіт про роботу начальника коледжу

Методично-наукова рада коледжу

Матеріально-технічне забезпечення

Моніторинг якості знань студентів коледжу

Результати моніторингу якості освіти

Педагогічна рада коледжу

Положення про роботу коледжу

Концепція розвитку ВСП НАУ СКНАУ

Наказ про встановлення оплати за навчання

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Вакантні посади