Skip to main content

Вимоги ЗУ "Про вищу освіту"

Положення

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього

Звіт про використання та надходження коштів

Баланс та бюджетна звітність

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік

Колективний договір та зміни до нього

Положення про організацію освітнього процесу

Інформація про склад керівних органів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Правила прийому до ВНЗ на поточний рік

Положення про приймальну комісію

Оприлюднені рішення приймальної комісії

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування

Положення про орган студентського самоврядування

Звіт про роботу коледжу за 2014-2015 н.р

Методично-наукова рада коледжу

Моніторинг якості знань студентів коледжу

Педагогічна рада коледжу

Положення про роботу коледжу

Концепція розвитку ВСП НАУ СКНАУ