Skip to main content

Усунення наслідків корупційних правопорушень

 Додаток
до листа Держфінінспекції
в Донецькій області
від _________________

 

«Усунення наслідків корупційних правопорушень»
КОРУПЦІЯ ЯК ЯВИЩЕ ЗАВЖДИ СПРИЧИНЯЄ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ЯК ДЛЯ ДЕЯКИХ ОСІБ, ТАК І ДЕРЖАВИ ЗАГАЛОМ. АЛЕ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИЗНАЧЕНО НИЗКУ ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ

 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ. ШКОДИ, ЗАВДАНИХ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону про корупцію фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок учинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.
Крім цього, ч. 2 ст. 25 Закону про корупцію визначено, що збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю
суб'єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
Варто зазначити, що не можуть бути визнані, а отже, і відновлені права, які здійснюються юридичними і фізичними особами з порушенням законодавства. Право, одержане особою в обхід закону, наприклад, шляхом підкупу посадової особи, не може бути відновлено судом. Водночас одним із видів відновлення становища, що існувало до порушення права, є поновлення на роботі незаконно звільненої особи, що регламентовано відповідними нормами Кодексу законів про працю України і ст. 22 Закону про корупцію.
Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню (ст. 280 ЦК України). Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди (ст. 386 ЦКУкраїни). Власникмайна, права якого порушені внаслідок видання пра¬вового акта органом державної влади, органом влади АРК або органом місце¬вого самоврядування, має право вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього акта. У разі неможливості відновлення попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та моральної шкоди (ст. 393 ЦКУ). Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала (ст. 1166 ЦКУ). ЦКУ та решта законів містять й інші аналогічні положення.
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду визначені у ст. 1166 ЦКУ, а особливості її відшкодування в різних випадках, способи її відшкодування тощо - в інших статтях глави 82 ЦКУ.
Згідно зі ст. 21 КАСУ вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір; інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або господарського судочинства.
Публікація підготовлена за матеріалами журналу «Фінансовий контроль», Держфінінспекція в Донецькій області продовжить і надалі висвітлювати питання реалізації державної антикорупційної політики.

Державна фінансова інспекція в Донецькій області