Skip to main content

Коледж в інформаційно-пошуковій системі «Конкурс»

 

Для абітурієнта. Дивись тут...

 

Інформаційно -пошукова система "Конкурс" створена з метою оперативного інформування абітурієнтів про надходження заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
Користувачам системи "Конкурс" надається інформація по кожному вищому навчальному закладу за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) окремо за денною та заочною формами навчання про:
• Загальну кількість поданих заяв.
• Кількість заяв, поданих на місця державного замовлення.
• Кількість заяв, поданих від осіб, які мають право на вступ поза конкурсом.
• Кількість заяв, поданих від осіб, які мають право на цільовий прийом.
• Максимальну, середню та мінімальну суму балів з конкурсних предметів за сертифікатами, поданими вступниками до вищого навчального закладу.
• Ліцензовані обсяги прийому з кожного напряму підготовки (спеціальності).
• Обсяги державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).
• Переліки конкурсних предметів з кожного напряму підготовки (спеціальності).
• Вартість одного року навчання з кожного напряму підготовки (спеціальності) окремо за формами навчання.